(1)
Negrobov, O. P.; Lantsov, V. I.; Maslova, O. O. ANATOMY OF THE NERVOUS SYSTEM OF DOLICHOPODIDAE (DIPTERA). abs 2016, 2, 5-8.