NEGROBOV, O. P.; LANTSOV, V. I.; MASLOVA, O. O. ANATOMY OF THE NERVOUS SYSTEM OF DOLICHOPODIDAE (DIPTERA). Acta Biologica Sibirica, v. 2, n. 3, p. 5-8, 29 Aug. 2016.