KARNAUKHOV, D.; ZAUSAEVA, N.; ERMOLAEVA, Y.; DOLINSKAYA, E.; BIRITSKAYA, S.; TEPLYKH, M.; SILENKO, N.; SHIMARAEVA, S.; SILOW, E. Gymnodinium baicalense and Gymnodinium coeruleum (Dinophyta) outbreaks in Lake Baikal. Acta Biologica Sibirica, v. 5, n. 4, p. 109-113, 21 Dec. 2019.