(1)
Киселёва , Т. И. Репродуктивный потенциал Lonicera L. (Caprifoliacea Juss.) при интродукции. bpssm 2019, 18, 594-599.