(1)
Пархоменко , А. С.; Кашин , А. С.; Гребенюк, Л. В. Кариологический анализ видов Chondrilla Brevirostris и C. Laticoronata (Asteraceae) европейской части ареала. bpssm 2019, 18, 154-161.