(1)
Судаков, Н. П.; Попкова, Т. П.; Лозовская, Е. А.; Никифоров, С. Б.; Клименков, И. В.; Ежикеева, С. Д.; Тен, М. Н.; Левчук, А. А.; Бабкин, В. А. ВЛИЯНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА НА ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЮ. JCPRM 2020, 281-288.