Некоторые итоги изучения пресноводных беспозвоночных Тигирекского заповедника: обзор фауны

  • D. V. Kuzmenkin Государственный природный заповедник "Тигирекский"
  • L. V. Yanygina Институт водных и экологических проблем СО РАН, Алтайский государственный университет
Ключевые слова: Тигирекский заповедник, фауна, пресноводные беспозвоночные, зообентос

Аннотация

В статье обобщены результаты фаунистических исследований водных беспозвоночных Тигирекского заповедника и приведён наиболее полный на сегодняшний день их систематический список. Гидробиологические исследования в Тигирекском заповеднике проводились в 2000–2009 гг. Всего работами за этот период было охвачено 15 малых и средних рек и несколько мелких стоячих водоёмов. К настоящему времени для водотоков и водоёмов Тигирекского заповедника известно 206 видов водных беспозвоночных (11 планктонных и 195 бентосных). Основу бентофауны составляют амфибиотические насекомые из отрядов Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

Altaiskiy krai: Atlas. Tom 1 (1978). I.S. Protsyuk (ed.). M.: Glavnoe upravlenie geodesii i kartografii pri Sovete ministrov SSSR (in Russian).

Atlas Altaiskogo kraja (1991). A.G. Tchimshidova (ed.). M.: Komitet geodesii i kartografii SSSR (in Russian).

Davydov, E.A., Botchkareva, E.N., Chernykh, D.V. (2011). Natural Conditions of the Tigirek Strict Nature Reserve. Proceedings of the Tigirek State Natural Reserve, 4, 7–19 (in Russian).

Davydov, E.A., Irisova, N.L., Golyakov, P.V., Usik, N.A. (2007). Sostojanie izuchennosti prirody zapovednika "Tigirekskiy" k momentu ego organizacii. Letopis’ prirody zapovednika "Tigirekskiy", 1, 39–105 (in Russian).

Dolgin, V.N., Kuzmenkin, D.V. (2015). New species of Pisidiidae and Euglesidae (Mollusca: Bivalvia: Luciniformes) in Tigireksky Strict Nature Reserve. Proceedings of the Tigirek State Natural Reserve, 7, 44–46 (in Russian).

Evseeva, A.A., Yanygina, L.V. (2010). Macrozoobentos reki Ul’ba (Vostochnyj Kazakhstan) v uslovijah antropogennoj nagruzki. Mir nauki, kul’tury, obrazovanija, 6(1), 258–262 (in Russian).

Irisova, N.L., Botchkareva, E.N., Pozhidaeva, L.V., Kosova, O.V., Balashova, V.A., Vasenkov, D.A., Tomilenko, A.A., Burmistrova, O.S.,
Yanygina, L.V. (2007a). Fauna i zhivotnoe naselenie Tigirekskogo zapovednika. Letopis’ prirody zapovednika "Tigirekskiy", 2, 103–222 (in Russian).

Irisova, N.L., Botchkareva, E.N., Pozhidaeva, L.V., Kosova, O.V., Vasenkov, D.A., Tomilenko, A.A., Yanygina, L.V. (2007b). Fauna i zhivotnoe naselenie Tigirekskogo zapovednika. Letopis’ prirody zapovednika "Tigirekskiy", 3, 88–216 (in Russian).

Irisova, N.L., Botchkareva, E.N., Pozhidaeva, L.V., Kosova, O.V. (2007c). Fauna i zhivotnoe naselenie Tigirekskogo zapovednika. Letopis’ prirody zapovednika "Tigirekskiy", 4, 91–181 (in Russian).

Irisova, N.L., Botchkareva, E.N., Kosova, O.V., Zhukova, O.N., Volynkin, A.V. (2008). Fauna i zhivotnoe naselenie. Letopis’ prirody zapovednika "Tigirekskiy", 5, 93–215 (in Russian).

Irisova, N.L., Bochkareva, E.N., Volynkin, A.V., Maltsev, A.A., Malikov, D.G., Krugova, T.M., Vasilenko, S.V., Danilov, Yu.N., Kuzmenkin, D.V. (2011). Fauna i zhivotnoe naselenie Tigirekskogo zapovednika. Letopis’ prirody zapovednika "Tigirekskiy", 8, 63–144 (in Russian).

Knyshov, A.A., Namyatova, A.A. (2010). Addition to Heteroptera fauna of the State Tigireksky Nature Reserve (Altay Territory). Vestnik of Saint Petersburg University. Biology, 3, 9–20 (in Russian).

Krasnaja kniga Altaiskogo kraja: T. 2. Redkie i nahodjashchiesja pod ugrozoj ischeznovenija vidy zhivotnyh. 2-ye izdanie (2016). N.L. Irisova, E.V. Shapetko, R.V. Yakovlev (eds.). Barnaul: Izd. Alt. Un-ta (in Russian).

Kuzmenkin, D.V. (2010). Materials to studing of mollusks fauna of Tigireksky Reserve. Proceedings of Tigirek State Natural Reserve, 3, 14–17 (in Russian).

Kuzmenkin, D.V. (2015). Ekologo-faunisticheskaja harakteristika presnovodnyh molluskov bassejna Verhnej Obi: Avtoref. diss. kand. biol. nauk. Tomsk (in Russian).

Kuzmenkin, D.V. (2017). Novye nahodki redko vstrechajushchihsja vidov presnovodnyh legochnyh molluskov na Yuge Zapadnoj Sibiri. Aktual’nye voprosy sovremennoj malakologii: Sbornik tridov Vserossijskoj nauchnoj konferencii. Belgorod: ID "Belgorod" NIU "BelGU", 70–73 (in Russian).

Kuzmenkin, D.V., Vinarski, M.V., Karimov, A.V. (2011). Materialy k faune presnovodnyh legochnyh molluskov Altaiskogo kraja. Estestvennye nauki i Ekologija, 15, 113–122 (in Russian).

Miseyko, G.N. (2005). Biodiversity of benthic community in basins of mountainous Altai. Proceedings of Tigirek State Natural Reserve, 1, 323–326 (in Russian).

Opredelitel’ pesnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel’nyh territorij. Tom 3. Paukoobraznye, nizshye nasekomye (1997). S.J. Tsalolikhin (ed.). St. Petersburg: Nauka (in Russian).

Opredelitel’ pesnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel’nyh territorij. Tom 4. Dvukrylye nasekomye (2000). S.J. Tsalolikhin (ed.). St. Petersburg: Nauka (in Russian).

Opredelitel’ pesnovodnyh bespozvonochnyh Rossii i sopredel’nyh territorij. Toma 1-6 (1994–2004). S.J. Tsalolikhin (ed.). St. Petersburg: Nauka (in Russian).

Red List of rare and endangered species of animals and plants, which particularly protected in Russia. Part 2: Invertebrates (2008). V.E. Prisyazhnyuk (ed.). M.: VNIIPrirody (in Russian).

Sharyi-ool, M.O., Kuzmenkin, D.V. (2015). Additional data to small bivalve fauna (Bivalvia: Pisidioidea: Euglesidae) of Tigireksky Strict Nature Reserve. Proceedings of Tigirek State Natural Reserve, 7, 52–55 (in Russian).

Stolbov, V.A. (2008). Novye dannye o faune vodnyh kleshchej (Acariformes: Hydrachnellae, Oribatida) Tigirekskogo
zapovednika (Altaiskiy krai). Ekologija zhyvotnyh i faunistika: Sbornik nauchnyh trudov. Tyumen, 137–140 (in Russian).

Volynkin, A.V., Trilikauskas, L.A., Baghirov, R.T.-O., Burmistrov, M.V., Byvaltsev, A.M., Vasilenko, S.V., Vishnevskaya, M.S., Danilov, Yu.N., Dudko, A.Yu., Dudko, R.Yu., Knyshov, A.A., Kosova, O.V., Kostrov, D.V., Krugova, T.M., Kuznetsova, R.O., Kuzmenkin, D.V., Legalov, A.A., Lvovsky, A.L., Namyatova, A.A., Nedoshivina, S.V., Perunov, Yu.E., Reschikov, A.V., Sinev, S.Yu., Solovarov, V.V., Tyumaseva, Z.I., Udalov, I.A., Ustyuzhanin, P.Ya., Filimonov, R.V., Tshernyshev, S.E., Tshesnokova, S.V., Sheikin, S.D., Shcherbakov, M.V., Yanygina, L.V. (2011). Invertebrates of Tigirek Strict Nature Reserve (annotated
check-list). Proceedings of Tigirek State Natural Reserve, 4, 165–226 (in Russian).

Yanygina, L.V. (2005). Prostranstvennoe raspredelenie zoobentosa v rekah Tigirekskogo zapovednika. Osennie zoologicheskie chtenija 2005: Materialy konferencii. Novosibirsk, 39–46 (in Russian).

Yanygina, L.V. (2010). Structure of macroinvertebrates community in the r. Charysh basin. Proceedings of Tigirek State Natural Reserve, 3, 229–230 (in Russian).

Yanygina, L.V. (2014). Zoobentos Verkhnej i Srednej Obi: vozdejstvie prirodnyh i antropogennyh factorov. Avtoref. diss. dokt. biol. nauk. Vladivostok (in Russian).

Zhukova, O.N., Bezmaternykh, D.M. (2008). Zoobentos vodotokov bassejna verkhov’ev Charysha i ego rol’ v pitanii ryb. Mir nauki, kul’tury, obrazovanija, 5(12), 35–39 (in Russian).
Опубликован
2018-06-07
Как цитировать
Kuzmenkin, D., & Yanygina, L. (2018). Некоторые итоги изучения пресноводных беспозвоночных Тигирекского заповедника: обзор фауны. Acta Biologica Sibirica, 4(2), 6-16. https://doi.org/10.14258/abs.v4i2.4106
Раздел
Статьи

                                          METRICS