Том 4, № 2 (2018)

Acta Biologica Sibirica

DOI: http://dx.doi.org/10.14258/abs.v4i2

Содержание

Статьи

D. V. Kuzmenkin, L. V. Yanygina
PDF
6-16
M. M. Maharramov, Kh. A. Aliyev, A. B. Bayramov
PDF
17-24
I. Ya. Grichanov
PDF
25-31
A. V. Zhukov, O. N. Kunakh, Yu. Yu. Dubinina, D. S. Ganzha
PDF
32-46
P. Kosachev, V. Novikova, S. Pfanzelt, S. Schöngart, D. Albach
PDF
47-52
S. K. Korb
PDF
53-60
D. Bondarev, O. Kunakh, O. Zhukov
PDF
61-77

Краткие сообщения

S. A. Knyazev
PDF
78-79
S. Rybalkin, R. Yakovlev
PDF
80-81