(1)
Вдовиченко, Е. А.; Лушникова, Г. И. Дискурс любви в художественной литературе (на материале романа Эрика Шмитта «Попугаи с площади Ареццо»). Philology & Human 2019, 129-143.