(1)
Солопина, Г. А.; Абрамова , Е. М. История возникновения и развития литРПГ. Philology & Human 2020, 111-124.