1. Солопина Г. А., Абрамова Е. М. История возникновения и развития литРПГ // Филология и человек, 2020. № 3. С. 111-124. URL: http://journal.asu.ru/pm/article/view/7445.