Табалдиев, К.Ш, Кыргызско-Турецкий университет Манас, Кыргызстан