СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА

  • Алла Александровна Соколова

Аннотация

В статье раскрыты современное состояние и основные проблемы инновационного развития аграрного сектора Украины. Определены условия формирования инновационно-ориентированного и развитого агропромышленного комплекса, а также разработаны направления инновационного развития сельского хозяйства Полесского региона.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Булавка та ін. ; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.

2. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року. – URL : http://volynrada.gov.ua/projects/pro-strategiyu-rozvitku-volinskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku.

3. Моліна, О.В. Базові поняття інноваційної динаміки регіону / О.В. Моліна // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2009. – №2. – С. 49–55.

4. Соколова, А.О. Необхідність інноваційного розвитку агропромислового виробництва / А.О. Соколова, Н.П. Голій // Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 14 березня 2014 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2014. – С. 293–295.

5. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія / М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко, А.П. Гречан та ін. ; за ред. М.П. Денисенка, Л.І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2008. – 1050 с.

6. Янченко, З.Б. Інновації в сільському господарстві : монографія / З.Б. Янченко. – Житомир : Полісся, 2013. – 692 с.

7. Зубець, М.В. Інноваційно-випереджувальна модель якісно нового розвитку агропромислового виробництва / М.В. Зубець, П.Т. Саблук, С.О. Тивончук // Економіка АПК. – 2008. – №12. – С. 3–8.

8. Там же. – С. 7.

Как цитировать
Соколова, А. А. (1). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА. Экономика Профессия Бизнес. извлечено от http://journal.asu.ru/ec/article/view/1361
Раздел
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС