СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА

  • Алла Александровна Соколова Email: alla.sklva@rambler.ru

Аннотация

В статье раскрыты современное состояние и основные проблемы инновационного развития аграрного сектора Украины. Определены условия формирования инновационно-ориентированного и развитого агропромышленного комплекса, а также разработаны направления инновационного развития сельского хозяйства Полесского региона.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Литература

1. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Булавка та ін. ; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.

2. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року. – URL : http://volynrada.gov.ua/projects/pro-strategiyu-rozvitku-volinskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku.

3. Моліна, О.В. Базові поняття інноваційної динаміки регіону / О.В. Моліна // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2009. – №2. – С. 49–55.

4. Соколова, А.О. Необхідність інноваційного розвитку агропромислового виробництва / А.О. Соколова, Н.П. Голій // Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 14 березня 2014 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2014. – С. 293–295.

5. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія / М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко, А.П. Гречан та ін. ; за ред. М.П. Денисенка, Л.І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2008. – 1050 с.

6. Янченко, З.Б. Інновації в сільському господарстві : монографія / З.Б. Янченко. – Житомир : Полісся, 2013. – 692 с.

7. Зубець, М.В. Інноваційно-випереджувальна модель якісно нового розвитку агропромислового виробництва / М.В. Зубець, П.Т. Саблук, С.О. Тивончук // Економіка АПК. – 2008. – №12. – С. 3–8.

8. Там же. – С. 7.

Как цитировать
1. Соколова А. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА // Экономика Профессия Бизнес, 10. URL: http://journal.asu.ru/ec/article/view/1361.
Раздел
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС