АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ DACTYLORHIZA MACULATA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE)

  • Евгений Николаевич Сечин Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Email: unknowndifferance@gmail.com
  • Олег Анатольевич Маракаев Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Email: marakaev@uniyar.ac.ru
  • Гавриил Борисович Гаврилов Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов Email: milkyar@mail.ru
Ключевые слова: Orchidaceae, Dactylorhiza maculata, аминокислотный состав, капиллярный электрофорез

Аннотация

Методом зонного капиллярного электрофореза выявлен аминокислотный состав надземных и подземных вегетативных органов тубероидного вида орхидных, произрастающего в природных условиях центра Европейской России, – пальчатокоренника пятнистого Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchidaceae). Установлено наличие в растительном материале 15 аминокислот, из которых девять являются «незаменимыми» (лизин, фенилаланин, гистидин, лейцин, изолейцин, метионин, валин, треонин, триптофан). Наибольшее суммарное содержание аминокислот характерно для листьев, наименьшее – для старых (зимовавших) стеблекорневых тубероидов. Из выявленных аминокислот в растительном материале D. maculata максимальным суммарным содержанием отличается лейцин, минимальным – триптофан и метионин. Вегетативные органы также богаты аланином, аргинином, валином и фенилаланином. Суммарное содержание аминокислот в молодых стеблекорневых тубероидах на 38% превышает таковое в старых запасающих органах. Эти различия наиболее выражены для аргинина, что, вероятно, связано с запасной функцией этой аминокислоты, содержащей более 30% азота. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейших исследований аминокислотного состава D. maculata и могут характеризовать этот вид как источник ценных в лекарственном отношении веществ с широким спектром фармакологической активности.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Евгений Николаевич Сечин, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

аспирант

Олег Анатольевич Маракаев, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

кандидат биологических наук, доцент, декан факультета биологии и экологии

Гавриил Борисович Гаврилов, Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов

директор

Литература

Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR (VII izdaniye). [State Pharmacopoeia of the USSR (VII edition)]. Moscow, 1934, 536 p. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR (VIII izdaniye). [State Pharmacopoeia of the USSR (VIII edition)]. Moscow, 1952, 822 p. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR (IX izdaniye). [State Pharmacopoeia of the USSR (IX edition)]. Moscow, 1961, 914 p. (in Russ.).

Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii (XIII izdaniye). [State Pharmacopoeia of the Russian Federation (XIII edition)]. Moscow, 2015, 1469 p. (in Russ.).

Shirokov A.I., Kolomeytseva G.L., Burov A.V., Kameneva Ye.V. Kul'tivirovaniye orkhidey Yevropeyskoy Rossii. [Cul-tivation of orchids in European Russia]. Nizhniy Novgorod, 2005, 64 p. (in Russ.).

Rastitel'nyye resursy Rossii i sopredel'nykh gosudarstv: tsvetkovyye rasteniya, ikh khimicheskiy sostav, ispol'zovaniye. Sem. Butomaceae – Typhaceae. [Plant resources of Russia and neighboring states: flowering plants, their chemical composition, use. Sem. Butomaceae – Typhaceae]. St. Petersburg, 1994, 271 p. (in Russ.).

Marakayev O.A., Nikolayeva T.N., Alyavina A.K., Zagoskina N.V. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Biologiya i ekologiya, 2007, no. 4, pp. 20–27. (in Russ.).

Marakayev O.A., Titova O.V. Byulleten' Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody. Otdel biologicheskiy, 2009, no. 114, no. 4, pp. 20–26. (in Russ.).

Marakayev O.A., Tselebrovskiy M.V., Nikolayeva T.N., Zagoskina N.V. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya biologicheskaya, 2013, no. 3, pp. 315–323, DOI: 10.7868/S0002332913030065. (in Russ.).

Golovkin B.N., Rudenskaya R.N., Trofimova I.A., Shreter A.I. Biologicheski aktivnyye veshchestva rastitel'nogo proiskhozhdeniya. V 3-kh tomakh. [Biologically active substances of plant origin. In 3 volumes]. Moscow, 2001, vol. 1, 350 p.; vol. 2, 764 p.; vol. 3, 216 p. (in Russ.).

Vakhrameyeva M.G., Varlygina T.I., Tatarenko I.V. Orkhidnyye Rossii (biologiya, ekologiya i okhrana). [Orchid Rus-sia (biology, ecology and protection)]. Moscow, 2014, 475 p. (in Russ.).

Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg, Publications Of-fice of the European Union, 2011, 130 p.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Appendices I, II and III valid from 12 June 2013. International Environment House. Switzerland, Geneva, 45.

Marakayev O.A. Krasnaya kniga Yaroslavskoy oblasti. [The Red Book of the Yaroslavl Region]. Yaroslavl', 2015, pp. 114–138. (in Russ.).

Kulikov P.V., Filippov Ye.G. Byullyuten' Glavnogo botanicheskogo sada, 1998, vol. 176, pp. 125–131. (in Russ.).

Kolomeytseva G.L., Antipina V.A., Shirokov A.I., Khomutovskiy M.I., Babosha A.V., Ryabchenko A.S. Semena orkhidey: razvitiye, struktura, prorastaniye. [Orchid seeds: development, structure, germination]. Moscow, 2012, 352 p. (in Russ.).

Aliyeva M.I., Bezdudnaya O.A., Volodina S.O., Filippova V.N., Potapova G.P., Volodin V.V. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2002, no. 1, pp. 63–68. (in Russ.).

Kochikyan A.T., Kochikyan V.T., Topchyan A.V. Meditsinskaya nauka Armenii NAN RA, 2011, no. 3, pp. 119–131. (in Russ.).

Rudnichenko Ye.S., Korenman YA.I., Mel'nikova Ye.I., Niftaliyev S.I. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2008, no. 4, pp. 79–82. (in Russ.).

Trineyeva O.V., Sinkevich A.V., Slivkin A.I. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2015, no. 2, pp. 141–148. (in Russ.).

Izmaylov S.F. Azotnyy obmen v rasteniyakh. [Nitrogen metabolism in plants]. Moscow,1986, 320 p. (in Russ.).

Kretovich V.L. Usvoyeniye i metabolizm azota u rasteniy. [The assimilation and metabolism of nitrogen in plants]. Moscow, 1987, 486 p. (in Russ.).

Radyukina N.L., Shashukova A.V., Kuznetsov V.V. Fiziologiya rasteniy, 2008, vol. 55, no. 5, pp. 721–730. (in Russ.).

Kosakovskaya I.V., Shmigovskaya V.V., Chernyad'yev I.I., Doman N.G. Okhrana i kul'tivirovaniye orkhidey. Tezisy dokladov II Vsesoyuznogo soveshchaniya. [Protection and cultivation of orchids. Theses of reports of the II All-Union meeting]. Kiyev, 1983, pp. 77–79. (in Russ.).

Korneyeva G.I., Getko N.V. Okhrana i kul'tivirovaniye orkhidey. Materialy X Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. [Protection and cultivation of orchids. Materials of the X International Scientific and Practical Conference]. Minsk, 2015, pp. 105–109. (in Russ.).

Marakayev O.A., Titova O.V. Regulyatory rosta i razvitiya rasteniy v biotekhnologiyakh. Tezisy dokladov VI Mezhdu-narodnoy konferentsii. [Regulators of plant growth and development in biotechnology. Abstracts of the VI International Conference]. Moscow, 2001, p. 49. (in Russ.).

Lin Peng-Cheng, Yao Jing, Wu Jiang, Tian Jin, Bao Yi, Lin Sheng. Chinese Chemical Letters, 2017, no. 28, pp. 257–259, DOI: 10.1016/j.cclet.2016.08.005.

Gijbels P., Ceulemans T., Van den Ende W., Honnay O. Oecologia, 2015, no. 179, pp. 785–795, DOI: 10.1007/s00442-015-3381-8.

Marakayev O.A. Orkhidnyye Yaroslavskoy oblasti: perspektivy sokhraneniya. [Orchids of the Yaroslavl region: con-servation prospects]. Yaroslavl', 2013, 94 p. (in Russ.).

Yermakova A.I., Arasimovich V.V., Smirnova-Ikonnikova M.I., Yarosh N.P., Lukovnikova G.A. Metody biokhimich-eskogo issledovaniya rasteniy. [Methods of biochemical studies of plants]. Leningrad, 1972, 456 p. (in Russ.).

Tatarenko I.V. Orkhidnyye Rossii: zhiznennyye formy, biologiya, voprosy okhrany. [Orchid Russia: life forms, biology, protection issues]. Moscow, 1996, 207 p. (in Russ.).

Sobko V.T. Okhrana i kul'tivirovaniye orkhidey. [Protection and cultivation of orchids]. Tallin, 1980, pp. 82–87. (in Russ.).

GOST R 55569-2013. Korma, kombikorma, kombikormovoye syr'ye. Opredeleniye proteinogennykh aminokislot metodom kapillyarnogo elektroforeza. [GOST R 55569-2013. Feed, feed, feed raw materials. Determination of protein-ogenic amino acids by capillary electrophoresis]. Moscow, 2014, 18 p. (in Russ.).

Komarova H.B., Kamentsev Ya.S. Prakticheskoye rukovodstvo po ispol'zovaniyu sistem kapillyarnogo elektroforeza «Kapel'». [A practical guide to the use of systems of capillary electrophoresis "Capel"]. St. Petersburg, 2006, 212 p. (in Russ.).

Электрофореграмма аминокислот
Опубликован
2019-01-23
Как цитировать
1. Сечин Е. Н., Маракаев О. А., Гаврилов Г. Б. АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ DACTYLORHIZA MACULATA (L.) SOÓ (ORCHIDACEAE) // Химия растительного сырья, 2019. № 2. С. 135-143. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/4364.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения