СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОХИМИИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ АЛТАЙСКИХ СОРТОВ КАК ИСТОЧНИКА ПИТАТЕЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

УДК 634.11/124:632.52:581

  • Сергей Александрович Макаренко Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН Email: sirius0775@mail.ru
Ключевые слова: яблоня, сорт, растворимые сухие вещества, кислоты, сахара, аскорбиновая кислота

Аннотация

Проведен сравнительный анализ сортовой изменчивости плодов 71 сорта яблони алтайской селекции по биохимическому составу по общепринятым методикам с использованием вариационного статистического анализа на основе многолетних исследований. Выявлены корреляции содержания химических элементов в зависимости от других характеристик плода и срока созревания. Содержание растворимых сухих веществ в плодах варьирует от среднего 15.5% у сортов летнего срока созревания до высокого 16.2–16.3% – у сортов осеннего и зимнего. В среднем содержание суммы сахаров в плодах высокое и изменяется несущественно (от 12.7 до 12.9%), титруемых кислот в плодах также высокое содержание (1,0%). Аскорбиновой кислоты выше в плодах сортов с летним сроком созревания и составляет 24.0 мг/100 г, с осенним – 19.6 мг/100 г, с зимним – 22.0 мг/100 г. В результате селекции на качественное улучшение плодов яблони на Алтае выявлена отрицательная корреляция биохимии плода в зависимости от его величины по всем показателям. Хороший вкус имеют плоды значительной части сортов, созданных на Алтае, из которых у 27 – высокий сахарокислотный индекс (15–25). В плодах сортов Алпек, Алтайское бархатное, Алтайское новогоднее, Алтайское румяное, Алтайское сладкое, Горноалтайское, Золотая тайга, Пепинка алтайская очень высокое содержание сахаров (более 15%), высокое значение суммы сахаров – в плодах 59 сортов (10.0–14.9%). Сорта с высокими биохимическими показателями являются источниками в селекции на улучшенный биохимический состав плодов.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биография автора

Сергей Александрович Макаренко, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства

Литература

Sedov Ye.N. Biokhimicheskaya i tekhnologicheskaya kharakteristika plodov genofonda yabloni. [Biochemical and technological characteristics of the fruits of the apple tree gene pool]. Orel, 2007, 312 p. (in Russ.).

Kichina V.V. Printsipy uluchsheniya sadovykh rasteniy. [The principles of improving garden plants]. Moscow, 2011, 528 p. (in Russ.).

Kozlovskaya Z.A. Selektsiya yabloni v Belarusi. [Apple breeding in Belarus]. Minsk, 2015, 457 p. (in Russ.).

Kalinina I.P., Yashchemskaya Z.S., Makarenko S.A., Matveyeva Ye.N., Murav'yev G.A., Kirgizova G.T., Kuz'mi-na A.A. Programma rabot selektsentra Nauchno-issledovatel'skogo instituta sadovodstva Sibiri imeni M.A. Lisavenko do 2030 goda. [Work program of the selection center of the Scientific Research Institute of Horticulture of Siberia named after M.A. Lisavenko until 2030]. Novosibirsk, 2011, pp. 66–82. (in Russ.).

Vavilov N.I. Teoreticheskiye osnovy selektsii rasteniy. T. 1. Obshchaya selektsiya rasteniy. [Theoretical Foundations of Plant Breeding. Vol. 1. General plant breeding]. Moscow; Leningrad, 1935, pp. 17–74. (in Russ.).

Honcharovsʹka I.V., Klymenko S.V., Kuznetsov V.V. Plant Varieties Studying and Protection, 2020, vol. 16(1), pp. 48–54. DOI: 10.21498/2518-1017.16.1.2020.201340. (in Ukr.).

Vetkas I.A. Khozyaystvenno-biologicheskaya kharakteristika rayonirovannykh i novykh sortov ranetok kitayek lesostepnoy zony Krasnoyarskogo kraya: avtoref. dis. ... kand. s.-kh. nauk. [Economic and biological characteristics of zoned and new varieties of Chinese ranetae in the forest-steppe zone of the Krasnoyarsk Territory: author. dis. ... cand. agricultural sciences]. Novosibirsk, 1974, 30 p. (in Russ.).

Savel'yev N.I., Yushkov A.N., Akimov M.Yu., Borzykh N.V., Mironov A.M., Khozhaynov A.V. Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2010, no. 2, pp. 12–15. (in Russ.).

Bratilova N.P., Repyakh M.V., Moksina N.V. Vestnik KrasGAU, 2011, no. 12, pp. 237–239. (in Russ.).

Lovkova M.Ya., Rabinovich A.M., Ponomareva S.M., Buzuk G.N, Sokolova S.M. Pochemu rasteniya lechat. [Why do plants heal?]. Moscow, 1990, 290 p. (in Russ.).

Tsapalova I.E., Gubina M.D., Pozdnyakovskiy V.M. Ekspertiza dikorastushchikh plodov, yagod i travyanistykh rasteniy: uchebnoye posobiye. [Examination of wild fruits, berries and herbaceous plants: a tutorial]. Novosibirsk, 2000, 180 p. (in Russ.).

Chugunova O.V., Zavorokhina N.V., Vyatkin A.V. Agrarnyy vestnik Urala, 2019, no. 11, pp. 59–65. DOI: 10.32417/article_5dcd861e8e0053.57240026. (in Russ.).

Zhbanova Ye.V., Borzykh N.V., Popova O.Yu., Yushkov A.N. Vydeleniye sortov yabloni, vishni, slivy, zemlyaniki dlya tekhnologicheskoy pererabotki. [Selection of varieties of apple, cherry, plum, strawberry for technological pro-cessing]. Michurinsk, 2015, 90 p. (in Russ.).

Anastasiadi M., Mohareb F., Redfern S.P., Berry M., Simmonds M.S.J., Terry L.A. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, vol. 65(26), pp. 5339–5356. DOI: 10.1021/acs.jafc.7b00500.

Shelkovskaya N.K., Khabarov S.N. Pishcha. Ekologiya. Kachestvo. [Food. Ecology. Quality]. Novosibirsk, 2004, pp. 167–172. (in Russ.).

Shelkovskaya N.K. Sadovodstvo severnykh territoriy itogi i perspektivy. [Gardening of the northern territories results and prospects]. Barnaul, 2005, pp. 180–185. (in Russ.).

Eberhardt M.V., Lee C.Y., Liu R.H. Nature, 2000, vol. 405, pp. 903–904. DOI: 10.1038/35016151.

Rachenko M.A., Shigarova A.M., Rachenko Ye.I. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2014, no. 4, pp. 97–101. (in Russ.).

Becker E.M., Nissen L.R., Skibsted L.H. European Food Research and Technology, 2004, vol. 219, no. 6, pp. 561–571. DOI: 10.1007/s00217-004-1012-4.

Villa-Rodriguez J.A., Palafox-Carlos H., Yahia E.M., Ayala-Zavala J.F., Gonzalez-Aguilar G.A. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2015, vol. 55 (6), pp. 806–822. DOI: 10.1080/10408398.2012.685631.

Arkhipova T.N., Krylova N.V. Sadovodstvo i vinogradarstvo, 2006, no. 5, pp. 12–13. (in Russ.).

Kalinina I.P., Yashchemskaya Z.S., Makarenko S.A. Selektsiya yabloni na zimostoykost', vysokuyu urozhaynost', ustoychivost' k parshe i povyshennoye kachestvo plodov na yuge Zapadnoy Sibiri. [Apple breeding for winter hardi-ness, high yield, scab resistance and increased fruit quality in the south of Western Siberia]. Novosibirsk, 2010, 274 p. (in Russ.).

Makarenko S.A. Adaptivnaya selektsiya yabloni v nizkogor'ye Altaya: dis. ... doktora s.-kh. nauk. [Adaptive selection of apple trees in the low mountains of Altai: dis. ... doctors of agricultural sciences]. Gorno-Altaysk, 2017, 353 p. (in Russ.).

Metody biokhimicheskogo issledovaniya rasteniy [Methods of biochemical research of plants], ed. A.I. Yermakov. Len-ingrad, 1987, 430 p. (in Russ.).

Programma i metodika selektsii plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul'tur [Program and methodology for the se-lection of fruit, berry and nut crops], ed. Ye.N. Sedov. Orel, 1995, 501 p. (in Russ.).

Metodicheskiye ukazaniya po khimiko-tekhnologicheskomu sortoispytaniyu ovoshchnykh, plodovykh i yagodnykh kul'tur dlya konservnoy promyshlennosti. [Guidelines for chemical and technological variety testing of vegetable, fruit and berry crops for the canning industry]. Moscow, 1993, 108 p. (in Russ.).

Опубликован
2021-09-27
Как цитировать
1. Макаренко С. А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОХИМИИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ АЛТАЙСКИХ СОРТОВ КАК ИСТОЧНИКА ПИТАТЕЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ // Химия растительного сырья, 2021. № 3. С. 245-252. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/9177.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения