Том 3, № 3 (2017)

Acta Biologica Sibirica

DOI: http://dx.doi.org/10.14258/abs.v3i3

Содержание

Статьи

S. S. Rubtsov, O. P. Negrobov
PDF
6-11
I. I. Temreshev
PDF
12-22
O. N. Baryshnikova, I. N. Rotanova, M. M. Silantyeva, N. F. Kharlamova
PDF
23-31
V. V. Malnik, A. N. Suturin
PDF
32-38
T. A. Khanaeva, O. N. Pavlova, S. M. Chernitsyna, I. A. Khalzov, A. V. Khabuev, A. A. Nikonova, A. S. Novikova, T. I. Zemskaya
PDF
39-46
A. Yu. Bessudova, V. M. Domysheva, A. D. Firsova, Y. V. Likhoshway
PDF
47-56
M. V. Usoltseva, L. A. Titova
PDF
57-65
I. I. Temreshev
PDF
66-70
Ye. D. Bedoshvili, K. V. Gneusheva, Ye. V. Likhoshway
PDF
71-75
M. V. Bashenkhaeva, Yu. R. Zakharova
PDF
76-85
A. B. Ruchin, S. K. Alekseev, O. N. Artaev
PDF
86-96
O. E. Kosterin
PDF
97-110
I. N. Rotanova, V. V. Gayda
PDF
111-116
S. V. Kuzhuget
PDF
117-121
A. U. Gabdullina
PDF
122-124